Ochrana osobních údajů

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů? Jsme společnost ADIS CZ s.r.o., IČO 25666053, se sídlem Ke Koupališti 1790/12 – 182 00 Praha 8, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C59437, která provozuje:
distribučně-servisní služby
webovou stránku www.a-dis.cz
e-shop www.barevnetmely.cz a www.barevnalepidla.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Také vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám budou se zpracováním pomáhat.

2. Kontaktní údaje. Pokud se na nás budete chtít ohledně zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 602 212 143 nebo na e-mailu a-dis@login.cz.

3. Rozsah osobních údajů a účely zpracování. Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, dodací adresa, e-mail a telefon) nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy, např. odpověď na Vaši poptávku zasláním nabídky, provedením servisu, zasláním vzorků nebo zasláním zboží.
 • Vedení účetnictví
  Jste-li naším zákazníkem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů (novinek)
  Vaše osobní údaje (e-mail, Vaše jméno a jméno společnosti) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky.
 • Marketing – nabídku zboží a služeb
  Vaše osobní údaje (e-mail, Vaše jméno a jméno společnosti) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky. Nejste-li naším zákazníkem pak Vám newslettery a e-maily nabízející naše zboží a služby zasíláme jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu, který od nás obdržíte. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

4. Cookies. Při procházení našich webových stránek může dojít k zaznamenání Vaši IP adresy a času, po který se na stránkách zdržíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies nepoužíváme k cílení reklamy, pokud jsme od Vás nedostali souhlas. Používání cookies můžete na svém přístroji zakázat.

5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako by byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

6. Předání osobních údajů třetím osobám. K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikace zpracovatelů, kteří se na dané operace specializují. Na tyto zpracovatele klademe minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako sami na sebe. Jsou to poskytovatelé platforem SmartSelling a.s. a Google. Dále poskytovatelé logistických služeb a naše smluvní účetní firma. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru z našich nároků na zpracovatele neslevíme.

7. Předávání dat mimo EU. Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU.

8. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: a-dis@login.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování, např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme však vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail. Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. Jste-li náš zákazník, pak Vám e-maily s inspirací, články či informací o nových produktech a službách zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech máte právo se odhlásit z odběru našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

9. Mlčenlivost. Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018