Disperzní lepidla pro papírenský průmysl

Moderní lepidla s tradiční německou kvalitou

Nabídka produktů

FOLCO®-LIT PL 1002

FOLCO®-LIT PL 1002

PVAC lepidlo bez plnidel. Disperzní lepidlo pro použití při zpracování papíru a při výrobě obalů. Nízkoviskózní s rychlým usazením, vhodné pro bezkontaktní tryskový nános.

Využití pro:

  • Rychlé usazení a vysoká počáteční pevnost
  • Nízké provozní náklady

FOLCO®-LIT PL 2034

FOLCO®-LIT PL 2034

Modifikované PVAC disperzní lepidlo pro použití při zpracování papíru a při výrobě obalů. Ekonomicky výhodná varianta pro plošné lepení a archové kašírování.

Využití pro:

  • Výborné vlastnosti pro nanášení válcovými nanašečkami
  • Nízké provozní náklady

FOLCO®-LIT PL 1004

FOLCO®-LIT PL 1004

PVAC lepidlo bez plnidel. Disperzní lepidlo pro použití při zpracování papíru. Středněviskózní s vysokou počáteční pevností.

Využití pro:

  • Rychlé usazení a vysoká počáteční pevnost
  • Vhodné pro všechny běžné typy nánosu

FOLCO®-LIT BL 9004

FOLCO®-LIT BL 9004

EVA disperzní lepidlo pro lepení obtížně lepitelných dekoračních folií.

Využití pro:

  • Dobrá lepivost za vlhka - vysoká počáteční pevnost
  • Nízkoviskózní