Disperzní lepidla pro papírenský průmysl

Moderní lepidla spolehlivých značek

Disperzní lepidla pro plošné lepení jsou optimálně vyvážena pro strojní lepení.

Jejich vysoká lepivost dovoluje snížit dávkování lepidla na minimum a omezit distribuci vody do lepených materiálů.

  • Při aplikaci válcovou nanášečkou si zákazníci pochvalují především vynikající životnost lepidla.
  • Disperze určené pro nános tryskou nebo kolečkem jsou v několika viskózních řadách tak, aby nejlépe vyhověly požadavkům aplikačnímu systému, materiálovým požadavkům a technologii výroby.

Pro výběr správného lepidla kontaktujte prosím našeho technologa