Ekologické lepení

Mezi aktuální globální trendy patří udržitelnost zdrojů a ochrana životního prostředí. Obojí vyžaduje nový a inovativní přístup průmyslu.

Jedním z cílů je tedy přechod od tradičních materiálů k obnovitelným zdrojům. V oblasti lepení se jedná například o termoplastická lepidla, která podpoří vaši snahu dodávat do obchodní sítě produkty v obalech, které jsou přívětivé k životnímu prostředí.

Lepidla jsou vhodná pro end-of-line, čisté a efektivní lepení dekorativní fólie na coffee-to-go kelímky, nebo výrobu jednorázového nádobí. 

Použití těchto lepidel pozitivně přispívá ke snížení uhlíkové stopy a ochraně životního prostředí.

Pro výběr správného lepidla kontaktujte prosím naše technology

Další diskutovanou oblastí je recyklovatelnost a kompostovatelnost obalů.

Recyklovatelnost = proces, během kterého se materiál za určitých podmínek a během konkrétní doby rozloží

Kompostovatelnost = materiál se zcela rozloží za předem definované období. 

U obalů je třeba si uvědomit, že recyklovatelnost a kompostovatelnost ovlivňují nejen aditiva do obalu přidaná, ale například i tiskařské barvy a lepidla. Kompostovatelné obaly bývají proto označené patřičným certifikátem.

Pro výběr správného lepidla nás prosím kontaktujte.