Robotické aplikace

Zaměřujeme se na robotizaci v průmyslu nanášení lepidel, barev, laků, vosků a tmelů.

Nabízíme aplikační systémy pro kontaktní a bezkontaktní nanášení housenek nebo bodů lepidel, pro plošné lepení, anebo pro úpravu povrchů v automatizované výrobě.

Povrchové úpravy

Pro úpravu povrchů v automatizované výrobě doporučujeme produkty Ecco.

Ecco 70AS a Ecco 75AP jsou v celosvětovém měřítku jedny z nejspolehlivějších pistolí, nabízející prvotřídní atomizér vzduchu pro všechny typy robotů a reciprokátorů. Unikátní technologie konstrukce pistole a vzduchové čepičky zvyšují účinnost nánosu a kontrolu procesu a snižují odstávky ve výrobě. Precizní kontrola při výrobě vzduchové čepičky zajišťuje opakovatelný sprejovací vzorec i po výměně vzduchové čepičky. Ecco 70AS a 75AP umožňují snížit spotřebu barvy a návratnost investice se počítá v řádu několika měsíců.

Naše pistole jsou kompatibilní s laky na bázi vody, ředidla nebo UV. Speciálně konstruovaný čistič vzduchové čepičky se používá přímo na robotu a umožňuje tak bezúdržbový běh až 6 měsíců.

Ecco má v nabídce také řadu dávkovačů barvy, které jsou vyvinuty především pro použití citlivých materiálů, jak na bázi vody, tak na bázi ředidla. Nabídka zahrnuje čerpadla, regulátory tlaku barvy, míchadla a fitinky. Ecco PSU (Paint Supply Unit) je ucelená jednotka se všemi funkcemi, které jsou integrované. Použití PSU je tudíž jednoduché a ekonomicky efektivní. PSU je vhodný pro báze, transparentní coating, tvrdidlo (katalyst) i systémy na bázi ředidla.

aplikace těsnění  Video: Aplikace těsnění robotem

barevný finishing Video: Barevný finishing robotem

Lepení

Pro nanášení lepidla pomocí robotických aplikací nabízíme řadu produktů od ITW Dynatec, včetně uceleného technického řešení pro přechod z lepidel na bázi vody na lepidla tavná při lepení interiérů, filtrů a osvětlení pro automobilový průmysl. Všechny aplikátory ITW Dynatec jsou součástí flexibilní platformy Precision Metering Technology, která zaručuje maximální přesnost při automatizované výrobě s technologií plošného, sprejového nebo bodového nanášení lepidla.

Přehled produktů – klikněte na vybraný katalog

 

Náš nový kolega "Robot"

Nabízíme možnost digitálního návrhu nové technologie včetně simulací a rovněž možnost provedení testů lepení požadovaných materiálů za pomoci robota. K tomu, abychom připravily robota k fyzickým testům, budeme potřebovat parametry výroby, vzorky lepeného materiálu, testované(-á) lepidlo(-a) a pár dní pro přípravu/naprogramování robota. Testy probíhají nedaleko Budapešti.

Kuka KR 240.jpgDostupná technologie:

  • Nanášení housenek
  • Spirálové sprejování
  • Sprejování pomocí UFD
  • Plošné lepení

 

 

 

Více informací o aplikačních technologiích

Aplikátory nanášení housenky / bodů (Bead)
Pneumaticky a elektronicky řízené aplikátory tavného lepidla ITW Dynatec pro nános housenky nebo bodů jsou konstruovány tak, aby docilovaly maximální životnosti, byly naprosto spolehlivé a snižovali náklady na údržbu.
 
Aplikátory plošného nanášení lepidla (Slot Die)
Technologie plošného nanášení lepidla od ITW Dynatec je dobrou volbou i pro nejnáročnější výrobní požadavky. ITW Dynatec slotové aplikátory jsou kontaktní i bezkontaktní, vynikají vysokou přesností nánosu lepidla i při vysokých rychlostech a to jak v případě kontinuálního, tak v případě náhodného kladení vláken. Technologie umožňuje vlastní design a nabízí několik vstupů pro hadice, čímž lze docílit precizního vzoru a to nezávisle na typu lepidla. Je bezkontaktní. Je založená na  velmi přesných aplikačních hlavách vhodných pro povrstvování a laminac. Perfektně se hodí zejména pro aplikace, kde je substrát citlivý na teplotu, aplikace nicméně vyžaduje přesné zakončení.

Sprejové aplikátory
"ITW Dynatec's Fiberized adhesive spray“ je nejpokrokovější technologií pro aplikaci tavných lepidel co do velikosti i umístění různých vzorů. V rámci této řady nabízíme vysoce inovativní produkty, z nichž technologie UFD a DELTAFX a ULTRA-SPRAY pokrývají širokou škálu výrobních požadavků vyžadujících sprejový nános lepidla. Modulové aplikátory lze kombinovat a vytvářet tak sekce obsahující jeden až 200 portů.