Moderní lepidla pro výrobu kvalitních matrací

"V posteli strávíme v průměru 23 let, to je třetina života. Pokud si dopřáváme kvalitní život, pak bych neměli spát na umělých materiálech, nebo ještě hůř - na chemikáliích."

Výzkum prokázal, že spotřebitelé vědí, jak moc kvalita matrace ovlivňuje jejich kondici

Julie A. Palm, únor 2017
Zdroj: http://bedtimesmagazine.com

Podle nejnovějšího průzkumu „BSC Research“ (vzdělávacím centrem Mezinárodní Asociace „Sleep Products“) provedeného koncem roku 2016 v New Yorku, jsou si spotřebitelé dobře vědomi toho, že dobrý spánek je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje jejichkondici.

Za účelem pomoci výrobcům matrací lépe uspět na trhu, zveřejnil magazín „Bed Times“ ty části marketingového průzkumu BSC, které pojednávají o vztahu spotřebitele ke spánku a jeho chování při výběru matrace a ložního příslušenství. Následně pak poukazuje na skutečnost, že spotřebitele lze v podstatě rozdělit do pěti klíčových skupin. 

Spánek! Skvělý spánek!

Spotřebitelé jsou si dobře vědomi skutečnosti, že dobré zdraví není výsledkem pouze jedné aktivity, nebo návyku, a že spánek je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na jejich zdraví.
 => 85% dotázaných potvrdilo, že spánek je základem pro to, aby se cítili dobře a tudíž je velmi důležitý pro dobré zdraví. Hned za kvalitním spánkem se umístily zdravotní diety (76%), kontrola stresu (75%), pravidelné zdravotní prohlídky (71%), cvičení (70%) a zachování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem (60%).

Spotřebitelé rovněž souhlasí s tím, že základem dobrého spánku je dobrá matrace.
 => 85% dotázaných souhlasilo s prohlášením „dobrá matrace je základem kvalitního spánku“, přičemž většina (51%) je o tom skutečně přesvědčena. Jinými slovy, spotřebitelé se domnívají, že spánek na nekvalitní matraci neprospívá jejich zdraví (78% souhlasilo; 41% o tom bylo přesvědčeno) a že špatná matrace je často příčinou problémů se spánkem (75% souhlasilo; 33% o tom bylo přesvědčeno).

Jsou to především starší lidé, kteří si uvědomují, jak velký podíl má na kvalitě spánku správně zvolená matrace.
 => 56% dotázaných ve věku 56+ je přesvědčeno o tom, že základem dobrého spánku je kvalitní matrace, v porovnání s pouhými 41% ve věku 18-35 let. Je samozřejmě možné, že právě starší generace čelí různým zdravotním problémům, z nichž jsou mnohé následkem nekvalitního odpočinku. Proto dokáží lépe ocenit produkty, které dobrý spánek podporují a zlepšují tak jejich celkovou kondici.

Dalším zajímavým poznatkem je skutečnost, že spokojenost spotřebitelů se spánkem je závislá na věku jejich matrace. Ti spotřebitelé, které uléhají na relativně nové matrace, hodnotí kvalitu svého spánku lépe, než spotřebitelé, jejichž matrace je více než 10 let stará.
 => Téměř čtvrtina (24%) lidí, kteří spí na matraci mladší 5 let je velmi spokojena s kvalitou svého spánku, ale jen 15% těch, jejichž matrace je starší 11 let jsou „přiměřeně“ spokojení.

Přestože 85% dotázaných uvedlo, že je spánek důležitý pro dobré zdraví, 42% dotázaných současně uvedlo, že spánku nemají dostatek.=> 66% říká, že potřebují osm a více hodin spánku k tomu, aby se cítili odpočatí a měli dostatek energie, ale pouhých 27% to skutečně dodržuje.

Kvalita spánku ale samozřejmě není jen o matraci. Jsou tu i další faktory, které ji ovlivňují.
 => Stres (37%), špatná teplota v místnosti (27%), hluk (19%), špatná matrace (16%), špatný polštář (14%), světlo (13%), domácí mazlíčci (13%), chrápání (11%) a děti (9%). (V dotazníku bylo možné označit více než jednu odpověď.) 

 

Pět klíčových spotřebitelských skupin (podle Fluent Research)

Nová generace (51%)

Tato největší skupina spotřebitelů se často označuje názvem “millennials – příliš mladí a zaneprázdněni na to, aby měli ustálený názor na matraci”. Nechávají na výrobcích matrací, aby v tomto ohledu tvarovali jejich názor a návyky. Nová generace tráví více času na sociálních sítích a není tedy nic překvapivého, že upřednostňuje „online“ komunikaci. Pozitivně hodnotí internetové stránky, které jsou k uživateli přátelské a rádi využívají „online“ konzultaci. Tito spotřebitelé tíhnou k nákupu po internetu, ale současně podporují místní výrobce. Pokud zavítají do prodejny, vyžadují dobrou radu bez nátlaku ke koupi. Bez ohledu na to, co nakupují, očekávají dodávku zdarma a podporují možnost recyklace matrací. Většina těchto spotřebitelů věří tomu, že cena odpovídá kvalitě matrace.

Vyznavači dobrého životního stylu (22%)

Tato skupina spotřebitelů je zejména zajímavá pro výrobce matrací a příslušenství vysoké kvality. Tito spotřebitelé mají dobrý příjem, jsou starší a zaměřují se na své zdraví. Dobré stravovací návyky, pravidelné cvičení a kvalitní odpočinek jsou jejich životním stylem.
Matrace si vybírají zejména podle komfortu a složení. Především je zajímá, jakým způsobem podpoří matrace kvalitu jejich odpočinku. Za kvalitní matraci jsou ochotni si připlatit.

Milovníci nákupních center (10%) a Schopní vyjednavači (10%)

Tyto dvě skupiny spotřebitelů představují příležitost především pro výrobce, u kterých tvoří propagační akce a produkty nižší cenové hladiny většinu ročního obratu. Obě skupiny spotřebitelů vidí ložnici jednoduše jako místo ke spánku. Zaměřují se především na cenu a životnost matrace, která podle nich činí cca 11 let (více, než u jiných spotřebitelských skupin). Zdravotní výhody je matrace je zajímají nejméně.
Oproti milovníkům nákupních centech je skupina „schopných vyjednavačů“ nepatrně starší a soustředí se na maximální kvalitu při nejnižší ceně. Vyšší kvalitu jsou ochotni připlatit do 10 %. Často porovnávají nabídky různých obchodů a zajímají o možnost a snadnost vrácení produktu.

Kvalita především (7%)

Tato spotřebitelská skupin, přestože nejmenší, je atraktivním spotřebitelským segmentem pro výrobce postelí, matrací a doplňků, neboť upřednostňuje kvalitu a je za ni ochotna zaplatit. Tito lidé jsou vzdělaní a mají dobrý příjem. O výprodej a dodávku zdarma se zajímají nejméně ze všech spotřebitelských skupin. Na předním místě je pro ně komfort a od výrobců, stejně jako od obchodníků, očekávají především vynikající servis.

 

Celý článek najdete na http://bedtimesmagazine.com/2017/02/bsc-research-good-mattress-good-sleep/