Moderní a ekonomické technologie pro lepení matrací a čalouněného nábytku

Když dojde na výrobu matrací, lepidlo je jedním z hlavních stavebních komponentů

Moderní technologie lepení při výrobě matrací

Výroba matrací se posouvá od jednoduchých pružinových typů, ke komplexnějším konstrukcím a novým materiálům. Tyto změny zahrnují

  • Nová vlákna
  • Nové typy pěn
  • Nové materiály
  • Automatizaci výrobních procesů

 Důležitost lepidel, která se při výrobním procesu používala vždy, neustále narůstáJejich povaha a kvalita se však výrazně mění s legislativou, rostoucími nároky výrobců a měnícími se zvyky spotřebitelů.

Jaký je současný trend v inovaci lepidel?

Dodavatelé lepidel se shodují, že zaznamenali zvýšený zájem o automatizované výrobní procesy s narůstajícím podílem válcového nanášení (neboť se jedná o čistý a jednoduchý proces - zejména pro výrobu pěnových matrací), a že vývoj nových materiálů (jako pěn z materiálů se změnou fáze a zapouzdřených mikrovláken) s sebou přináší stále vyšší nároky na funkčnost lepidel. To v praxi znamená

  • Zvýšení pevnosti spoje
  • Univerzálnost
  • Rychlý čas schnutí

Hovoříme-li o rychlosti, pak je nutné přiznat, že i ty nejnovější receptury lepidel na bázi vody hrají ve prospěch tavných lepidel, a to i z hlediska ekonomie lepení. Nicméně, oba typy lepidel, mají při konstrukci a výrobě matrací konkrétní uplatnění. Tavná lepidla nejsou vhodným řešením například při lepení viskoelastických a gelových pěn a navíc, nevhodný výběr lepidla se může projevit "hlučností při pohybu na matraci.

Dále pak předpovídají, že poptávky po kompresovaných a válcově balených matracích poroste a s tím i poptávka po lepidlech s vysokou lepivostí a pružným spojem.

Nová generace lepidel na bázi vody

Dodavatelé lepidel na bázi vody se zaměřují na zjednodušení aplikace a zrychlení výroby, zejména v automatizovaném provozu. Nové produkty vynikají vysokým obsahem pevných látek (tedy rychleji schnou) a jsou vhodná pro nové, rychlejší procesy. Zaručují navíc univerzální výsledek (nezávislý na typu pistole), okamžité slepení, aplikaci pouze na jednu z lepených stran a trvalý spoj. Výsledkem je nižší spotřeba lepidla a snížení výrobních nákladů.

Novinkami uplynulých tří let jsou např. teplem aktivovaná lepidla, lepidla eliminující sprejovou mlhu se sprejovou efektivitou až 95%.

Nová generace tavných lepidel

V průmyslu výroby matrací se tavná lepidla používají k lepení široké škály komponentů, od pěn, přes látky, výplně obalů až k vláknům. S rozvojem trendu "zdravého lepeni" a postupným nahrazováním lepidel s obsahem ředidla, se tavná lepidla používají pro téměř 50% aplikací.

V uplynulých letech se vývoj soustředil především na efektivitu lepení složitých substrátů a na "nehlučná" lepidla pro manuální i automatizovanou výrobu.

S novou generací tavných lepidel se vyvíjí i nové způsoby jejich nanášení, využitelné především v automatizovaných výrobách, kde lze díky přesnému nanesení do místa spoje v přesně definovaném množství docílit maximální výtěžnosti lepidla. Finanční výhody kalkulované ze zvýšené efektivity, které moderní tavná lepidla a způsob jejich aplikace přinášejí do nových segmentů, výrazně převyšují rozdíl v ceně lepidla.

Práce s lepidly na bázi vody a lepidly tavnými v manuálním výrobním procesu je velmi snadná a výroba bez přítomnosti těkavých rozpouštědel je přívětivá k vašim zaměstnancům, uživatelům vašeho zboží i k přírodě.